visites

 

Katarina Rolland

Översättning Tolkning

från franska och engelska till svenska

från svenska till franska

 

 

 

 Associerad medlem i SFÖ

 Sveriges Facköversättarförening

 http://www.sfoe.se